Ο ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΤΙΜΕΣ GALLERY ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Είναι καλόβολα και εκπαιδευμένα, διαφόρων φιλών και προελεύσεων, μαθημένα να λειτουργούν ως ομάδα, ή ατομικά. Τα πρώην ιπποδρομιακά μας αστέρια είνει μετεκπαιδευμένα και αποδίδουν στην υπερπήδηση εμποδίων και εκτελούν κινήσεις μεσαίου επιπέδου ντρεσάζ για τον ενήμερο ιππέα.
ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Ο ΚΕΦΑΛΟΣ